Industriële Zekeringen en hoe zij werken

October 9, 2018

Laatste bedrijfsnieuws over Industriële Zekeringen en hoe zij werken

Waarom Overstroombeveiliging

 

Alle te sterke intensiteit van de elektrosystemen uiteindelijk ervaring. Tenzij op tijd verwijderd, zelfs oververhitten de gematigde te sterke intensiteit systeemcomponenten, schadelijke isolatie, snel leiders, en materiaal. De grote te sterke intensiteit kunnen leiders smelten en isolatie laten verdampen. De zeer hoge stromen veroorzaken magnetische krachten die buigen en busbars verdraaien. Deze hoge stromen kunnen kabels van hun terminals en barstisolatie en verbindingsstukken trekken.

Te vaak, begeleiden de branden, de explosies, de giftige dampen en de paniek ongecontroleerde te sterke intensiteit. Dit niet alleen beschadigt elektrosystemen en materiaal, maar kan verwonding of dood aan personeel dichtbij veroorzaken.

Om deze gevaren te verminderen, vereisen Nationale Elektrocode® (NEC®), OSHA de verordeningen, en andere toepasselijke ontwerp en installatienormen overstroombeveiliging die overbelast of verschoven materiaal zal losmaken.

 

De industrie en de regeringsorganisaties hebben prestatienormen voor te sterke intensiteitapparaten en beproevingsprocedures ontwikkeld die naleving van de normen en van NEC tonen. Deze organisaties omvatten: het Amerikaanse Nationale Normeninstituut (ANSI), Nationale Elektrofabrikantenvereniging (NEMA), en de Nationale Brandbeveiligingvereniging (NFPA), dat samen met nationaal Erkende Testlaboratoria (NRTL) zoals Borgenlaboratoria (UL) werken.

De elektrosystemen moeten aan toepasselijke codevereisten met inbegrip van die voor overstroombeveiliging voldoen alvorens de elektriciteitscentrales worden toegestaan om stroom aan een faciliteit te verstrekken.

Wat is Kwaliteitsoverstroombeveiliging?

Een systeem met kwaliteitsoverstroombeveiliging heeft de volgende kenmerken:

 • Voldoet aan alle wettelijke eisen, zoals NEC, OSHA, lokale codes, enz.
 • Verstrekt maximumveiligheid die voor personeel, minimumcodevereisten zonodig overschrijdt.
 • Minimaliseert te sterke intensiteitmateriële schade, materiaal, en elektrosystemen.
 • Biedt gecoördineerde bescherming. Slechts opent het beschermende apparaat onmiddellijk aan de lijnkant van een te sterke intensiteit om het systeem te beschermen en onnodige onderbreking te minimaliseren.
 • Is rendabel terwijl het verstrekken van reserve onderbrekend capaciteit voor de toekomstige groei.
 • Bestaat uit materiaal en componenten niet onderworpen aan in onbruik raken en het vereisen van slechts minimumonderhoud dat door regelmatig onderhoudspersoneel kan worden uitgevoerd gebruikend dadelijk beschikbaar hulpmiddelen en materiaal.

Te sterke intensiteittypes en Gevolgen

Een te sterke intensiteit is huidig die de ampèreclassificatie van leiders, materiaal, of apparaten in de omstandigheden van gebruik overschrijdt. De term „te sterke intensiteit“ omvat zowel overbelasting als kort:sluiten.

Overbelasting

Een overbelasting is een te sterke intensiteit tot normale huidige wegen wordt beperkt waarin er geen isolatieanalyse die is.

De aanhoudende overbelasting wordt algemeen veroorzaakt door bovenmatig materiaal zoals extra verlichtingsinrichtingen of teveel motoren te installeren. De aanhoudende overbelasting wordt ook veroorzaakt door mechanisch materiaal te overbelasten en door materiaalanalyse zoals ontbroken lagers. Als losgemaakt niet binnen gevestigde tijdslimieten, oververhit de aanhoudende overbelasting uiteindelijk kringscomponenten veroorzakend thermische schade aan isolatie en andere systeemcomponenten.

Moeten de te sterke intensiteit beschermende apparaten kringen en materiaal losmaken ervarend ononderbroken of aanhoudende overbelasting alvorens te oververhitten voorkomt. Zelfs het gematigde isolatie kan oververhitten het leven van de componenten en/of het materiaal in kwestie ernstig verminderen. Bijvoorbeeld, kunnen de motoren door enkel 15% worden overbelast ervaren minder dan 50% van het normale isolatieleven dat.

De tijdelijke overbelasting komt vaak voor. De gemeenschappelijke oorzaken omvatten tijdelijke materiaaloverbelasting zoals een werktuigmachine die te diep van een besnoeiing neemt, of eenvoudig de aanvang van een aanleidinggevende lading zoals een motor. Aangezien de tijdelijke overbelasting per definitie onschadelijk is, zouden de te sterke intensiteit beschermende apparaten niet de kring openen of moeten ontruimen.

Het is belangrijk om te realiseren dat geselecteerde de zekeringen voldoende time-delay moeten hebben om motoren beginnen en tijdelijke overbelasting toe te staan te zakken. Nochtans, indien de te sterke intensiteit verdergaat, moeten de zekeringen dan openen alvorens de systeemcomponenten worden beschadigd. Littelfusetime-delay powr-PRO® en powr-GARD® de zekeringen worden ontworpen om aan deze soorten beschermende behoeften te voldoen. In het algemeen time-delay zal de zekeringengreep 500% van de geschatte stroom voor een minimum van tien seconden, nog nog snel op hogere waarden van stroom openen.

Alhoewel de overheid-verplicht gestelde hoog rendementmotoren en NEMA-de Ontwerpe motoren veel hogere gesloten rotorstromen hebben, time-delay powr-PRO® hebben de zekeringen zoals de reeks van FLSR_ID, van LLSRK_ID, of IDSR-voldoende time-delay om motoren toe te laten om te beginnen wanneer de zekeringen behoorlijk overeenkomstig NEC® worden geselecteerd.

Kort:sluiten

Een kort:sluiten is een te sterke intensiteit die buiten zijn normale weg stroomt. De soorten kort:sluiten zijn over het algemeen verdeeld in drie categorieën: vastgeboute fouten, een boog vormende fouten, en gemalen fouten. Elk type van kort:sluiten wordt bepaald in de Termen en Definitiessectie.

Een kort:sluiten wordt veroorzaakt door een isolatieanalyse of een defecte verbinding. Tijdens de normale bedrijfsvoering van een kring, bepaalt de verbonden lading stroom. Wanneer een kort:sluiten voorkomt, mijdt de stroom de normale lading en neemt een „kortere weg,“ vandaar de term ‚kort:sluiten‘. Aangezien er geen ladingsimpedantie is, is de enige factor die huidige stroom beperkt de impedantie van het totale distributiesysteem van de generators van het nut aan het punt van fout.

Een typisch elektrosysteem zou een normale ladingsimpedantie van 10 ohms kunnen hebben. Maar in een eenfasige situatie, zou hetzelfde systeem een ladingsimpedantie van 0,005 ohms of minder kunnen hebben. om de twee scenario's te vergelijken, is het best om de Wet van het Ohm toe te passen (I = E/R voor AC systemen). Een 480 volt eenfasige kring met de impedantie van de 10 ohmlading zou 48 ampères (480/10 = 48) trekken. Als dezelfde kring een impedantie van het 0,005 ohmsysteem wanneer de lading is shorted heeft, zou de beschikbare foutenstroom beduidend stijgen tot 96.000 ampères (480/0.005 = 96.000).

Zoals verklaard, zijn het kort:sluiten stromen die buiten hun normale weg stromen. Ongeacht de omvang van te sterke intensiteit, moet de bovenmatige stroom snel worden verwijderd. Als onmiddellijk verwijderd niet, kunnen de grote stromen verbonden aan kort:sluiten drie diepgaande gevolgen voor een elektrosysteem hebben: het verwarmen, magnetische spanning, en het een boog vormen.

Het verwarmen komt in elk deel van een elektrosysteem voor wanneer de stroom door het systeem overgaat. Wanneer de te sterke intensiteit groot genoeg zijn, is verwarmen praktisch onmiddellijk. De energie in dergelijke te sterke intensiteit wordt gemeten in ampère-geregelde seconden (I2t). Een te sterke intensiteit van 10.000 ampères die 0,01 seconden duurt heeft een I2t van 1.000.000 A2s. Als de stroom van 10.000 ampères aan 1.000 ampères voor dezelfde periode zou kunnen worden verminderd, het beantwoorden I2t worden verminderd aan 10.000 A2s, of enkel één percent van de oorspronkelijke waarde.

Als de stroom in een leider 10 keer stijgt, stijgt I2t 100 keer. Een stroom van slechts 7.500 ampères kan een #8-het koperdraad van AWG in 0,1 tweede smelten. _binnen acht milliseconde (0,008 seconde of half cyclus), een stroom van 6.500 ampère kunnen op:heffen de temperatuur van #12 AWG THHN thermoplastisch isoleren koper draad van zijn in werking stellen temperatuur van 75°C aan zijn maximum kort:sluiten temperatuur van 150°C. Om het even welke stromen groter dan dit kunnen organische isolatie onmiddellijk laten verdampen. De bogen op het punt van fout of van mechanische omschakeling zoals automatische overdrachtschakelaars of stroomonderbrekers kunnen de dampen aansteken veroorzakend hevige explosies en elektroflits.

De magnetische spanning (of de kracht) zijn een functie van de piek geregelde stroom. De foutenstromen van 100.000 ampères kunnen krachten van meer dan 7.000 pond per voet van busbar uitoefenen. Beklemtoont van deze omvang kan isolatie beschadigen, leiders van terminals trekken, en voldoende beklemtonen materiaalterminals dusdanig dat de significante schade voorkomt.

Het een boog vormen op het punt van fout smelt en laat verdampen alle leiders en componenten betrokken bij de fout. De bogen branden vaak door toevoerkanalen en materiaalbijlagen, overgietend het gebied met gesmolten metaal dat snel branden begint en/of om het even welk personeel in het gebied verwondt. Het extra kort:sluiten worden vaak gecreeerd wanneer het gelaten verdampen materiaal op isolatie en andere oppervlakten wordt gedeponeerd. De aanhoudende een boog vormen-fouten laten verdampen organische isolatie, en de dampen kunnen exploderen of branden.

Of de gevolgen verwarmen, kunnen de magnetische spanning, en/of een boog vormen, de potentiële schade aan elektrosystemen significant zijn als resultaat van kort:sluiten het voorkomen.

II. selectieoverwegingen

Selectieoverwegingen voor Zekeringen (600 volts en hieronder)

Aangezien de overstroombeveiliging voor betrouwbare elektrosysteemverrichting en veiligheid essentieel is, zouden de selectie en de toepassing van het te sterke intensiteitapparaat zorgvuldig moeten worden overwogen. Wanneer het selecteren van zekeringen, moeten de volgende parameters of de overwegingen worden geëvalueerd:

 • Huidige Classificatie
 • Voltageclassificatie
 • Het onderbreken van Classificatie
 • Type van Bescherming en Zekeringskenmerken
 • Huidige Beperking
 • Fysieke Grootte
 • Aanwijzing

Algemene Industriële het Smelten Aanbevelingen

Gebaseerd op de bovengenoemde selectieoverwegingen, wordt het volgende geadviseerd:

Zekeringen met ampèreclassificaties van 1/10 door 600 ampères

 • Wanneer de beschikbare foutenstromen minder dan 100.000 ampères zijn en wanneer het materiaal niet de huidig-beperkt kenmerken van UL-Klassenrk1 zekeringen vereist, FLNR en FLSR_ID Reeksklasse RK5 huidig-beperkt verstrekken de zekeringen superieure time-delay en het cirkelen kenmerken aan lagere kosten dan RK1-zekeringen. Als de beschikbare foutenstromen 100.000 ampères overschrijden, kan het materiaal de extra huidig-beperkingsmogelijkheden van de zekeringen van de de reeksklasse RK1 van LLNRK vergen, van LLSRK en LLSRK_ID-.
 • Fast-acting zekeringen van de de reeksklasse T van JLLN en JLLS-bezitten ruimtebesparende eigenschappen die hen vooral voor bescherming van gevormde gevalstroomonderbrekers, meterbanken, en gelijkaardige beperken-ruimtetoepassingen geschikt maken.
 • Time-delay JTD_ID en JTD-de zekeringen van de reeksklasse J worden in OEM het centrumtoepassingen gebruikt van de motorcontrole evenals andere MRO motor en transformatortoepassingen die het ruimtebesparende Type van CEI vereisen - bescherming 2.
 • De klasse CC en Klassencd de reekszekeringen worden gebruikt in controlekringen en controleborden waar de ruimte bij een premie is. De powr-PROccmr de reekszekeringen worden van Littelfuse het best gebruikt voor bescherming van kleine motoren, terwijl de de reekszekeringen van Littelfuse KLDR optimale bescherming voor de transformatoren van de controlemacht en gelijkaardige apparaten bieden.

Voor vragen over producttoepassingen, roep onze Technische ondersteuninggroep bij 800-tec-ZEKERING.

Zekeringen met ampèreclassificaties van 601 door 6.000 ampères

Voor superieure bescherming van de meeste kringen voor algemeen gebruik en motor, wordt het geadviseerd om de van de de reeksklasse van powr-PRO® te gebruiken KLPC zekeringen van L. De zekeringen van Klassenl zijn de enige time-delay zekeringsreeksen beschikbaar in deze hogere ampèreclassificaties.

De informatie over al Littelfuse-hierboven van verwijzingen voorzien die zekeringsreeks kan op de UL/CSA-Zekeringsklassen en de Toepassingengrafieken worden gevonden in de Technische Toepassingsgids worden gevonden aan het eind van de powr-GARD productencatalogus.

De industriële Controlelijst van de Kringsbescherming

Om het juiste te sterke intensiteit beschermende apparaat voor een elektrosysteem te selecteren, kring en systeem zouden de ontwerpers de volgende vragen moeten stellen alvorens een systeem wordt ontworpen:

 • Wat is de normale of gemiddelde verwachte stroom?
 • Wat is de maximum ononderbroken (drie uren of meer) verwachte stroom?
 • Welke toevloed of tijdelijke schommelingsstromen kan worden verwacht?
 • Is de te sterke intensiteit beschermende apparaten bekwaam om tussen verwachte toevloed en schommelingsstromen, in aanhoudende overbelasting en de foutenomstandigheden te openen onderscheid te maken en?
 • Welk soort mogelijk milieuuitersten is? Het stof, de vochtigheid, de temperatuuruitersten en andere factoren moeten worden overwogen.
 • Wat is de maximum beschikbare foutenstroom het beschermende apparaat kan onderbreken moeten?
 • Is de te sterke intensiteit beschermend apparaat geschat voor het systeemvoltage?
 • Zal het te sterke intensiteit beschermende apparaat de veiligste en betrouwbaarste bescherming voor het specifieke materiaal bieden?
 • In de kort:sluitenomstandigheden, zal het te sterke intensiteit beschermende apparaat de mogelijkheid van een brand of een explosie minimaliseren?
 • Ontmoet het te sterke intensiteit beschermende apparaat al toepasselijke veiligheidsnorm en installatievereisten?

De antwoorden op deze vragen en andere criteria zullen helpen om het apparaat van de typeoverstroombeveiliging te bepalen voor optimale veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties te gebruiken.